Άνοια

Η άνοια είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από πολλαπλά γνωσιακά ελλείμματα στα οποία περιλαμβάνεται και η απώλεια μνήμης. Στις ψυχικές λειτουργίες που μπορούν να προσβληφθούν περιλαμβάνονται η νοημοσύνη, η γλωσσική λειτουργία, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η μνήμη, η μάθηση, ο προσανατολισμός, η αντίληψη, η προσοχή, η κρίση, η συγκέντρωση, και οι κοινωνικές δεξιότητες.
• Aνοια τύπου Alzheimer. Είναι η συχνότερη μορφή άνοιας, είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή του εγκεφάλου και χαρακτηρίζεται από προοδευτική προσβολή των νοητικών λειτουργιών
• Αγγειακή άνοια. Αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα άνοια και οφείλεται σε πολλαπλή προσβολή των εγκεφαλικών αγγείων
• Μετωποκροταφική άνοια (νόσος του Pick) χαρακτηρίζεται από ατροφία των μετωπιαίων και κροταφικών λοβών του εγκεφάλου
Η φαρμακευτική αντιμετώπιση είναι κυρίως συμπτωματική ενώ ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην υποστηρικτική παρέμβαση τόσο προς τον ασθενή όσο και προς την οικογένειά του.


Η θεραπεία είναι φροντίδα και ως τέτοια πρέπει να προσφέρεται.

Πάγκαλης Νικόλαος
Ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2114087647