Σχιζοφρένεια-Ψύχωση

Ως Ψύχωση ορίζεται η απώλεια της αίσθησης της πραγματικότητας. Στη θεραπεία της ψύχωσης απαραίτητη είναι πάντα η χρήση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. Εμφανίζεται με τις εξής μορφές:
• Σχιζοφρένεια: Χρόνια διαταραχή με κύρια χαρακτηριστικά 2 από τα παρακάτω
-Παραληρητικές ιδέες
-Ψευδαισθήσεις
-Αποδιοργανωμένη ομιλία
-Αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά
-Αρνητικά συμπτώματα
• Παραληρητική διαταραχή (παράνοια) με χαρακτηριστικό τη μία μη αλλόκοτη ιδέα που είναι σταθερή και αμετακίνητη
• Σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή, μοιάζει με τη Σχιζοφρένεια με τη διαφορά ότι διαρκεί 6 μήνες και μετά επανέρχεται η φυσιολογική λειτουργικότητα
• Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή με χαρακτήρες τόσο της σχιζοφρένειας όσο και διαταραχής της διάθεσης χωρίς να μπορεί να τεθεί η διάγνωση μόνο της μίας εξ αυτών
• Βραχύ ψυχωτικό επεισόδιο


Η θεραπεία είναι φροντίδα και ως τέτοια πρέπει να προσφέρεται.

Πάγκαλης Νικόλαος
Ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2114087647