Διαταραχές προσωπικότητας

Ως προσωπικότητα μπορεί να οριστεί η χαρακτηριστική διαμόρφωση των προτύπων συμπεριφοράς ενός ανθρώπου στην καθημερινή του ζωή. Πρόκειται για ενιαίο σύνολο που συνήθως παραμένει σταθερό και προβλέψιμο. Όταν αυτό το ενιαίο σύνολο φαίνεται να βρίσκεται έξω από το εύρος συμπεριφορών που παρατηρείται στους περισσότερους ανθρώπους και όταν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι άκαμπτα και δυσπροσαρμοστικά και οδηγούν σε υποκειμενικό αίσθημα δυσφορίας, μπορεί να τεθεί η διάγνωση διαταραχή της προσωπικότητας.
Η θεραπεία βασίζεται σε ψυχοθεραπεία αναλυτικού τύπου.


Η θεραπεία είναι φροντίδα και ως τέτοια πρέπει να προσφέρεται.

Πάγκαλης Νικόλαος
Ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2114087647