Διπολική Διαταραχή

Διπολική διαταραχή ονομάζεται η διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον ένα επεισόδιο μανίας. Συνήθως εμφανίζονται τόσο επεισόδια μανίας ή υπομανίας όσο και μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια. Είναι απαραίτητη η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και η καλή και συνεχόμενη συνεργασία με τον Ψυχίατρο. Η διαταραχή είναι χρόνια.
Οι άνθρωποι που πάσχουν από Διπολική διαταραχή έχουν την τάση να φοβούνται τα καταθλιπτικά επεισόδια και να μην θεωρούν πρόβλημα τα μανιακά αγνοώντας ότι αποτελούν κομμάτι της ίδιας νόσου και το ένα διαδέχεται το άλλο.


Η θεραπεία είναι φροντίδα και ως τέτοια πρέπει να προσφέρεται.

Πάγκαλης Νικόλαος
Ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2114087647